זכויות עובדים במקרה של פיטורים מהעבודה

בשנים האחרונות, אנו עדים למכת פיטורים במשק הישראלי (בחברות, עסקים וארגונים שונים), במגזרי תעסוקה שונים. מצב של פיטורים על ידי המעסיק, יהיה כאשר יש צמצומים עקב הפסדים כספיים או כאשר העובד לא מספיק מוכשר ומקצועי לביצוע התפקיד או שאינו מבצע את תפקידו כראוי (מתרשל ולא רציני). ישנו מצב גם של פיטורים על ידי העובד עצמו, זאת במידה ולא טוב לו במקום העבודה או שאין לו אפשרויות קידום ועל כן הוא מבקש להתפטר, על מנת להתחיל בתפקיד חדש במקום אחר.

על פי חוקי המדינה, כל עובד שפוטר, מגיעים לו זכויות בסיסיות מהמעסיק שלו ובמידה והן לא מתממשות, הרי שהוא יכול לפנות לעורך דין לדיני עבודה ובמידת הצורך, להמשיך לערכאות משפטיות גבוהות יותר, עד לקבלת הזכויות שלו במלואן.

מהן הזכויות המגיעות לעובד שפוטר?

חובת שימוע – למעשה על פי בתי הדין לעבודה, לעובד מגיע שימוע, בטרם תהליך של פיטורים. במצב זה, הוא יכול להשמיע את טענותיו לגבי הפיטורים. על פי פסיקת בית הדין, הוא עשוי לקבל פיצויים.

הודעה מוקדמת לפיטורים – המעסיק חייב לתת הודעה מראש וניתן להבדיל במשך הזמן שיש לתת אותה, שכן אצל עובד במשכורת חודשית ואצל עובד במשכורת יומית/שעתית, ישנם הבדלים, מבחינת זמן מתן ההודעה מראש.

פדיון חופשה שנתית – במידה והעובד צבר ימי חופשה, על המעסיק לשלם לו אותם במלואם, על פי הסכם העבודה. בהתאם לחוק החופשה, תקופת ההתיישנות על ימי חופשה שנתית היא 3 שנים ועל כן, העובד זכאי לתבוע עבור פדיון חופשה של 3 השנים האחרונות לעבודתו.

דמי הבראה – במידה ועובד השלים לפחות שנה אחת בעבודה, הרי הוא זכאי לקבל דמי הבראה. במידה ועבד יותר משנה, הוא יקבל את החלק היחסי. חישוב דמי ההבראה הוא על פי מספר הימים להם זכאי העובד על פי הותק שלו כפול היקף המשרה שלו כפול ערך היום הבראה (על פי מה שמעודכן בחוק).

פדיון ימי מחלה – בחוק אין התייחסות לגבי ימי מחלה ואין חובה על המעסיק לשלם אותם. יחד עם זאת, במידה ובחוזה העבודה כן מוזכרים ימי המחלה וכן מוזכרת הזכות לפדות אותם, הרי שעל המעסיק לשלם אותם, במקרה של פיטורים.

תשלום פיצויי פיטורים – זה מחושב על פי שנות העבודה של העובד כפול השכר האחרון שלו. על פי החוק, הוכנסו גם רכיבים נוספים בשכר, שנתוניהם, תורמים גם הם לתשלום הפיצויים והם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת מקצועית ועוד. תשלום הפיצויים ישולם תוך 15 ימים (מרגע הודעת הפיטורים והפסקת יחסי עובד-מעביד)

מצב בו המעסיק מסרב לממש את זכויות העובד

לא חסרים מצבים בהם המעסיק לא מימש את כל זכויות העובד ועל כן העובד, לא מספיק שפוטר, גם יצא נפסד כספית מכל העניין. במצבים כאלה, מומלץ לא לוותר ולפנות לעורך דין מתמחה בתחום דיני עבודה. זה, באמצעות הידע, הניסיון והמקצועיות שלו, ייצג את העובד וידרוש שיקבל את כל זכויותו.

 

שלח קורות חיים

לחץ לבחירת קובץ להעלאה

  • Accepted file types: pdf, doc, txt, jpg, png, jpeg, gif, xlsx, csv.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.